Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Bušetinčan, Božidar

ŽIVOTOPIS

Božidar Bušetinčan rođen je 31. 12. 1980. u Koprivnici. Osnovnu školu završio je u malenom selu Prugovcu, u srcu Podravine. Nakon završetka osnove škole upisuje Industrijsko strojarsku školu u Zagrebu, koju s velikim interesom za struku završava s vrlo dobrim uspjehom te stječe zvanje industrijskog mehaničara.

Nakon završene srednje škole pa sve do 2003. radio je u nekoliko privatnih tvrtki gdje je stjecao razne vještine koje su doprinijele svestranosti i snalaženju u rješavanju tehničkih zadataka na području građevinarstva, strojarstva i koordiniranja ljudskim resursima.

U ožujku 2003. zapošljava se u tvrtki Fotofix - Croatia d.o.o. gdje radi kao voditelj servisa fotokabina i uređaja za zabavu na području Republike Hrvatske.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje zapošljava se 1. 5. 2004. u Zavodu za materijale, Laboratoriju za polimere i kompozite na radnom mjestu tehničar - suradnik te sudjeluje u izvođenju laboratorijskih vježbi iz više predmeta na preddiplomskim i diplomskim studijima.

U sklopu svog znanja i iskustva sudjeluje u izvođenju raznih znanstvenih projekata i stručnih ekspertiza. Provodi ispitivanja vezana uz završne, diplomske i doktorske radove, posebice vezano za ispitivanja mehaničkih svojstava polimernih i kompozitnih materijala. Samostalno izrađuje ispitna tijela u skladu s normama ISO, EN, HRN, DIN i ASTM.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje uz dobru suradnju s drugim laboratorijima stječe znanja potrebna za izradu kompozitnih materijala, metalnih pjena i toplinsko naštrcavanje metalnih prahova.

Služi se engleskim jezikom u govoru i pismu.

U svom profesionalnom i privatnom životu uvijek je spreman na suradnju i razvijanje novih sposobnosti i znanja.

Oženjen je i ponosan otac predivne kćeri.

Božidar Bušetinčan, 09.03.2017. 11:42