Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Vovk, Ivan

Vovk Ivan

Ivan Vovk je rođen 09. rujna 1987. godine u Zagrebu. Nakon završetka osnove škole upisuje I. tehničku školu Tesla u Zagrebu. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje zapošljava se 01. travnja 2011. godine, u Zavodu za materijale, Laboratoriju za materijalografiju na radnom mjestu tehničar - suradnik te sudjeluje u izvođenju laboratorijskih vježbi iz više predmeta na preddiplomskim i diplomskim studijima. Aktivno se služi engleskim jezikom.

Ivan Vovk, 19.04.2018. 08:47