Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Martinko, Ivan

Ivan Martinko - životopis:

Rođen 10.02.1975. u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole upisao Elektrostrojarsku obrtničku školu u Zagrebu, Selska 93 i maturirao 1993. te stekao zvanje strojarski tehničar-automehaničar.

Radio u nekolicini radionica za popravak vozila i strojeva te se koncem 2015. zaposlio na FSB-u u Laboratoriju za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala (LIMS).

Irena Žmak, 03.03.2017. 15:11