Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Bunjan, Ivana

Životopis (CV)

Ivana Bunjan rođena je 9. ožujka 1994. u Sisku. Jezičnu gimnaziju završila je 2012. godine. 2013. godine upisuje studij metalurškog inženjerstva na Metalurškom fakultetu u Sisku gdje 2019. godine stječe zvanje magistre inženjerke metalurgije. Stručnu praksu odrađivala je u tvrtki Janaf d.d., a na petoj godini studija sudjelovala je u programu Erasmus+ studentske mobilnosti u Sloveniji na Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani u trajanju od šest mjeseci. Dobitnica je nekoliko dekanovih nagrada i sveučilišnih stipendija za izvrsnost te je preddiplomski studij završila s velikom pohvalom (Magna Cum Laude). Napisala je nekoliko znanstvenih radova koje je izlagala na konferencijama i studentskim natjecanjima. Tijekom studiranja aktivno je sudjelovala u radu Fakulteta kroz studentske udruge i Studentski zbor, a sudjelovala je i u razmjeni studenata sa studentima riječke Akademije primijenjenih umjetnosti gdje je njen rad izlagan u nekoliko galerija i na festivalima.  Nakon završetka studija zapošljava se kao asistentica na Katedri za materijale i tribologiju u Zavodu za materijale Fakulteta strojarstva i brodogradnje.  Aktivno se služi engleskim jezikom te osnovama njemačkog jezika.

Ivana Bunjan, 15.11.2019. 09:31