Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Mezdić, Dražen

Životopis

Dražen Mezdić FSB

Dražen Mezdić rođen je 14. svibnja 1992. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Donjoj Stubici, a srednju tehničku školu 2011. godine u Krapini. Iste godine upisuje studij strojarstva na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje 2017. stječe zvanje magistra inženjera strojarstva. Nakon završetka studija radio je u tvrtki "AD Plastik" Zagreb kao inženjer za precizna mjerenja, a od veljače 2019. godine radi kao asistent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za materijale.

Irena Žmak, 14.03.2019. 11:16