Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Petranović, Mirela

Mirela Petranović rođena je 19.12.1984. u Zagrebu, gdje je i pohađala osnovnu školu. Završila je srednjoškolsko obrazovanje za kemijskog tehničara u Kemijskoj i geološkoj tehničkoj školi u Zagrebu 2003. godine, koja je par godina kasnije preimenovana u Prirodoslovna škola Vladimir Prelog, u čast jednog od naših dobitnika Nobelove nagrade za kemiju.

Nekoliko godina studirala je prehrambenu tehnologiju na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, ali od tamo ponijela samo znanje bez diplome.

Prvi posao je bilo stručno usavršavanje na Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, 2013. godine, gdje je radila na projektu digitalizacije arhive.

Sljedeći je bio posao u struci, sa početkom u 12. mjesecu 2015. godine, kada je radila na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, kao zamjena za odsutnog tehničara na Zavodu za kemiju i biokemiju.

Na fakultetu strojarstva i brodogradnje zapošljava se 9.1.2017. godine, u Zavodu za materijale, Laboratorij za polimere i kompozite, kao tehničar. Sudjeluje u izvođenju vježbi i provodi ispitivanja kemijsko-fizikalnih svojstava u skladu sa svojim znanjem, koje će se sa svakim danom iskustva sve više širiti.

Služi se engleskim i njemačkim jezikom u govoru i pismu, na različitim razinama znanja.

U privatnom životu je sretno slobodna, umjetnički nastrojena, a kada ne gleda novu epizodu nekog anime serijala, onda trga prste na video igricama.

Mirela Petranović, 14.03.2017. 10:17