Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Gabelica (r. Sever), Ivana

 

ŽIVOTOPIS 

 

Ivana Gabelica (Sever) rođena je 04. kolovoza 1990. u Zagrebu. Jezičnu gimnaziju završila je 2009. u Zagrebu, nakon čega je upisala preddiplomski studij na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, smjer primijenjena kemija te diplomski studij na istom fakultetu, modul Specifični materijali i napredne tehnologije. Diplomirala je u rujnu 2016. godine.

U lipnju 2017. zapošljava se na Fakultetu strojarstva i brodogradnje kao stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Sudjeluje u znanstvenom i istraživačkog radu Laboratorija za analizu metala. Na istom fakultetu upisuje poslijediplomski doktorski studij Inženjerstvo materijala.

U svom znanstvenom radu najviše se bavi tehničkom keramikom (monolitna i kompozitna keramika, lijevanje suspenzija, nanostrukturirani sol-gel filmovi i sl.).

Članica je Hrvatskog društva za materijale i tribologiju, te Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa.

Suradnik je na projektu WECOR- Napredna monolitna i kompozitna keramika za zaštitu od trošenja i korozije pod vodstvom prof. dr. sc. Lidije Ćurković, financiran od strane HRZZ-a, https://www.fsb.unizg.hr/usb_frontend/?site_id=146.

Aktivno se služi engleskim jezikom te osnovama njemačkog jezika.

Ivana Gabelica , 12.10.2017. 15:27