Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Preddiplomski studij

Studenti brodostrojarskog smjera završetkom preddiplomskog dijela studija postižu zvanje prvostupnik inženjer strojarstva, iako je studij toga smjera zajednički studij strojarstva i brodogradnje. Studenti brodostrojarskog smjera studija strojarstva imaju šest izbornih kolegija.

Tijekom studija studenti brodostrojarskog smjera upoznavaju se s laboratorijima Brodarskog instituta i Fakulteta te sadržajima i metodama njihova rada. Djelatnosti za koje su osposobljeni brodostrojarski diplomirani inženjeri jesu: projektiranje porivnih energetskih postrojenja plovnih objekata, vođenje remonta porivnih strojeva, nadzor nad projektiranjem, izradbom i montažom strojne opreme, suradnja s brodograđevnim inženjerima pri projektiranju broda, poslovi eksperata klasifikacijskih institucija. Pretpostavlja se mogućnost zapošljavanja diplomiranih inženjera brodostrojarstva u brodogradilištima, brodarskim poduzećima, brodskim registrima, fakultetima, institucijama, brodograđevnoj pratećoj industriji, administraciji i prometu brodskom opremom. U djelatnostima kao što su brodogradnja i gradnja plovnih objekata potreba za brodostrojarskim inženjerima je permanentna.

 

Prezentaciju smjera možete pogledati ovdje, a informacije o diplomskom studiju ovdje.

 

Preddiplomski sveučilišni studij Studij strojarstva - 2011/2012

Smjer : Brodostrojarski


I. s e m e s t a r


Prezime nastavnika ISVU Naslov kolegija Satnica ECTS
Antunac-Majcen, M.; Jakšetić, J.; Mićić Hot, J. 15073 Matematika I 5 + 4 9
Semenski, D.; Kodvanj, J.; Sušić, A.; Karšaj, I. 15074 Mehanika I 3 + 3 7
Pavković, N.; Žeželj, D. 15076 Računalna i inženjerska grafika 2 + 3 6
Ivušić, V.; Franz, M.; Schauperl, Z.; Ćurković, L. 15075 Materijali I 2 + 1 4
Dubreta, N. 15077 Sociologija 2 + 0 3
Lukenda, Ž.; Zvonarek, N. 31641 Tjelesna i zdravstvena kultura I 0 + 2 1
Σ 30

 

II. s e m e s t a r

 

Prezime nastavnika ISVU Naslov kolegija Satnica ECTS
Antunac-Majcen, M.; Jakšetić, J.; Mićić Hot, J. 15081 Matematika II 4 + 3 7
Vranković, N.; Kodvanj, J.; Wolf, H. 15082 Mehanika II 3 + 2 6
Pustaić, D.; Jurčević-Lulić, T.; Tonković, Z.; Karšaj, I. 15083 Nauka o čvrstoći 3 + 2 6
Filetin, T.; Cajner, F.; Grilec, K.; Haramina, T.; Marić, G. 15084 Materijali II 2 + 2 5
Bojčetić, N. 16174 Oblikovanje pomoću računala 1 + 3 5
Lukenda, Ž.; Zvonarek, N. 31651 Tjelesna i zdravstvena kultura II 0 + 2 1
Σ 30

 

III. s e m e s t a r

Prezime nastavnika ISVU Naslov kolegija Satnica ECTS
Galović, A. 15920 Termodinamika I 4 + 2 8
Singer, S.; Šikić, Z. 15921 Matematika III 3 + 3 7
Opalić, M.; Kranjčević, N. 15922 Elementi konstrukcija I 3 + 2 6
Math, M.; Šercer, M.; Škorić, S.; Bauer, B. 15923 Tehnologija I 3 + 1 5
Tokić, B.; Kereković, S.; Breka, O. 31789 Tehnički engleski jezik I - S ili 1 + 1 2
Kruhan, M. 31781 Tehnički njemački jezik I - S 1 + 1
Lukenda, Ž.; Zvonarek, N. 31775 Tjelesna i zdravstvena kultura III 0 + 2 1
Σ 29

 

IV. s e m e s t a r

Prezime nastavnika ISVU Naslov kolegija Satnica ECTS
Opalić, M. 15932 Elementi konstrukcija II 3 + 3 7
Virag, Z.; Šavar, M.; Džijan, I. 15933 Mehanika fluida I 3 + 2 6
Vranješ, B.; Alar, V.; Cajner, F.; Kožuh, Z. 15934 Tehnologija II 3 + 1 5
Galović, A. 15935 Termodinamika II 3 + 2 5
Pavković, N. 15936 Primjena računala BS 1 + 2 5
Tokić, B.; Kereković, S.; Breka, O. 31790 Tehnički engleski jezik II - S ili 1 + 1 2
Kruhan, M. 31782 Tehnički njemački jezik II - S 1 + 1
Lukenda, Ž.; Zvonarek, N. 31776 Tjelesna i zdravstvena kultura IV 0 + 2 1
Σ 31

 

V. s e m e s t a r

Prezime nastavnika ISVU Naslov kolegija Satnica ECTS
Essert, M. 18586 Brodska elektrotehnika 2 + 2 5
Parat, Ž. 18504 Brodski sustavi 3 + 2 5
Opalić, M. 18676 Elementi konstrukcija III 3 + 2 8
  Izborni tehnički kolegij 2 + 1 4
Virag, Z.; Šavar, M.; Džijan, I.; Kozmar, H. 18618 Mehanika fluida II-Z 2 + 2 6
Tokić, B.; Kereković, S.; Breka, O. 31791 Tehnički engleski jezik III - S ili 1 + 1 2
Kruhan, M. 31783 Tehnički njemački jezik III - S 1 + 1
Σ 30
Lukenda, Ž.; Zvonarek, N. 31892 Tjelesna i zdravstvena kultura V (fakultativno) 0 + 2 1

 

VI. s e m e s t a r

Prezime nastavnika ISVU Naslov kolegija Satnica ECTS
  Izborni netehnički kolegij 2 + 1 4
  Izborni tehnički kolegij 2 + 1 4
Slapničar, V. 18665 Oprema broda - BS 4 + 2 6
Grubišić, R.; Žiha, K. 18909 Osnove brodogradnje I 4 + 2 7
Parat, Ž. 18549 Pogon broda I 3 + 2 5
Tokić, B.; Kereković, S.; Breka, O. 31792 Tehnički engleski jezik IV - S ili 1 + 1 3
Kruhan, M. 31784 Tehnički njemački jezik IV - S 1 + 1
Stegić, M. 14019 Industrijska praksa I (BS) 0 + 0 1
Σ 30
Lukenda, Ž.; Zvonarek, N. 31895 Tjelesna i zdravstvena kultura VI (fakultativno) 0 + 2 1

 

VII. s e m e s t a r

Prezime nastavnika ISVU Naslov kolegija Satnica ECTS
Šestan, A. 18589 Brodski strojevi BS - laboratorij 0 + 2 2
  Izborni netehnički kolegij 2 + 1 4
  Izborni tehnički kolegij 2 + 1 4
Šestan, A. 18702 Pogon broda II 3 + 2 6
Šestan, A.; Parat, Ž. 18554 Završni projekt preddiplomskog studija - BS 0 + 6 8
Dobrović, S.; Ljubas, D.; Juretić, H. 19669 Voda, gorivo i mazivo 3 + 2 6
Σ 30
Lukenda, Ž.; Zvonarek, N. 31897 Tjelesna i zdravstvena kultura VII (fakultativno) 0 + 2 1

Ivica Ančić, 11.04.2014. 14:01