Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Pogon broda II

Pogon broda II

Ukupno sati: 5  [3 + 2] ECTS: 6

Potencijalni nositelji:
Ante, Šestan

Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
Izrada i predaja programa iz konstrukcijske vježbe. Ispiti: Termodinamika, Hidrodinamika.

Cilj kolegija:
Upoznavanje s vrstama, sastavom, radnim i konstrukcijskim značajkama te primjenom parnih i plinskih turbina u brodskim porivnim i energetskim postrojenjima.

Literatura:
1. J.H.Milton, R.M.Leach: Marine steam boilers, Butterworths, London, 1985. 2. S. Šneller: Pogon broda I, FSB, Zagreb, 1996. 3. S. Šneller,Ž.Parat: Pogon broda II, FSB, Zagreb, 1999.

Nastavni materijali

 

Tjedan Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

 
1. Brodsko energetsko postrojenje, pojam, sistematika, energetska bilanca broda. Projektni zadatak agregata centrifugalne napojne pumpe.
 
2. Termodinamički ciklus brodskog parnog postrojenja, karakteristike, eksergija, postupci za poboljšanje ukupnog stupnja korisnog djelovanja. Q-H karakteristika centrifugalne pumpe, radna točka, gubici, korisnost, brzohodnost, kavitacija
 
3. Usporedba najvažnijih karakteristika brodskih porivnih strojeva. Mjerenje snage porivnih strojeva Proračun brzohodnosti pumpe, glavnih dimenzija, izbor broja stupnjeva i brzine vrtnje.
 
4. Brodski stapni strojevi, sistematika, princip rada, opis, najvažniji konstrukcioni dijelovi. Osnovni projektni parametri reduktora pogonske turbine, glavne dimenzije ozubljenja i zupčanika, korisnost.
 
5. Izvedbe stapnih parnih strojeva, primjena za pogon brodskih pomoćnih strojeva. P-v dijagram jednosmjernog stapnog kompaund stroja. Princip rada Curtis turbine, glavni sklopovi i elementi, pomoćni uređaji.
 
6. Brodske parne turbine, sistematika, tipovi, radne karakteristike, metodologija proračuna i primjena. Radne značajke Curtis parne turbine. Primjena za brodske pogone.
 
7. Osnovni dijelovi parne turbine i parnoturbinskog postrojenja. Regulacija snage i brzine. Pretvorba energije, dijagrami tlaka i brzine , promjena stanja pare u h-s dijagramu.
 
8. Pretvorba energije u mlaznici, proračun i oblikovanje mlaznice. Pretvorba energije na rotorskim lopaticama akcijske turbine. Osnovni termodinamički proračun strujanja u mlaznici, izbor vrste i osnovno oblikovanje.
 
9. Pretvorba energije u privodnim i rotorskim lopaticama reakcijske turbine, dijagrami brzina, podjela entalpijskog pada, stupanj reakcije. Izbor broja redova rotora. Izbor kuteva lopatica statora i rotora, trokuti brzina.
 
10. Pregled gubitaka. Oblikovanje i izrada rotorskih lopatica , materijali za izradu rotorskih lopatica. Konstrukcije turbinskih rotora, izrada, materijali za izradu turbinskih rotora. Gubici u strujnom kanalu lopatica, rad na obodu kola,gubici trenja i ventilacije, unutarnji rad. Protočna količina pare za zadanu efektivnu snagu.
 
11. Brodski parni kondenzatori, funkcija, tipovi, metodologija proračuna. Optimiranje omjera u/c, za zadanu brzinu vrtnje.
 
12. Konstrukcija kondenzatora, materijali za izradu osnovnih dijelova kondenzatora. Konačno oblikovanje mlaznice, konstrukcija geometrijskog profila lopatica.
 
13. Plinske turbine, tipovi, radne karakteristike, primjena. Termodinamički ciklus plinske turbine. Osnovne dimenzije vratila turbine, neuravnoteženost rotora i kritični broj okretaja.
 
14. Sheme izvedbi brodskih plinskih turbina otvorenog ciklusa, radne karakteristike, glavni dijelovi, konstruktivni oblici, materijali za izradu. Osnovni izbor konstrukcijskih materijala, izvedba kućišta i dimenzioniranje debljine stijenke.
 
15. Brodske "teške" porivne turbine s regenerativnim zagrijavanjem zraka. Izvedbe brodskih porivnih sustava sa plinskom turbinom, kombinirani porivni sustavi. Montažna skica agregata u mjerilu.

Ivica Ančić, 09.12.2011. 14:12