Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Pogon broda III

Pogon broda III

Ukupno sati: 5  [3 + 2] ECTS: 6

Potencijalni nositelji:
Želimir, Parat

Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
Položen ispit: Pogon broda II. Predan program.
Cilj kolegija:
Upoznavanje s brodskim Dieselovim motorima za poriv i za pomoćne svrhe, te s osnovama Ottovih motora.

Literatura:
Šretner, J.: Brodski motori s unutarnjim izgaranjem, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1970.
 

Tjedan Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

 
1. Uvod. Način rada četverotaktnog i dvotaktnog motora.Termodinamičke osnove. Matematičke formulacije. Kružni procesi. Ottov, Dieselov i Sabatheov proces u p-v i T-s dijagramu. Termička korisnost. Termička korisnost za sustav motora s proširenim granicama. Suvremeni Sabatheov kružni proces.
 
2. Prednabijanje. Termički stupanj djelovanja Sabatheovog kružnog procesa.
 
3. Ottovi motori. Elementarni rasplinjač. Dodatni uređaji. Paljenje u Ottovu motoru.Poprečni presjek četverotaktnog Ottovog motora. Stupanjn djelovanja MSUI.
 
4. Razvođenje. Baterijsko, magnetsko i tranzistorsko paljenje. Regulacija paljenja. Platine. Svjećice. Detonacija. Određivanje oktanskog i cetanskog broja. Idealni kružni procesi.
 
5. Dieselov motor. Načini ispiranja, istosmjerno, poprećno i povratno. Izmjena medija kod Dieselovih motora. Stvaranje mikro i makro smjese u cilindru DM-a. Jednadžba podizanja iglice ventila za uštrcavanje goriva. Proračun snage motora.
 
6. Prostor izgaranja. Pumpe za ustrcavanje. Određivanje osnovnih termodinamičkih parametara u karakterističnim točkama realnog procesa.
 
7. Prstenovi. Klip i stap. Stapajica. Ojnica. Vijčani spojevi. Klipnjača za V- motore. Križna glava. Koljenasto vratilo. Bregasto vratilo. Određvanje osnovnih dimenzija dizelskog četverotaktnog motora.
 
8. Glava motora. Cilindri i košuljice. Određivanje osnovnih dimenzija dizelskog dvotaktnog motora.
 
9. Stalci. Temeljna ploča. Izrada programskog zadatka.
 
10. Naprava za pritezanje vijaka. Izrada programskog zadatka.
 
11. Hlađenje motora. Podmazivanje Dieselovog motora. Izrada programskog zadatka.
 
12. Dovod i priprema goriva. Izrada programskog zadatka.
 
13. Karakteristike motora i režimi rada. Manevriranje motornim brodom. Izrada programskog zadatka.
 
14. Izdržljivost motora. Pogon glavnih brodskih motora. Izrada programskog zadatka.
 
15. Preuzimanje motora. Način ispitivanja. Izrada programskog zadatka.

Ivica Ančić, 09.12.2011. 14:12