Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Brodski pomoćni strojevi

Brodski pomoćni strojevi

 
Brodski pomoćni strojevi
Ukupno sati: 5  [3 + 2] ECTS: 6

Potencijalni nositelji:
Ante, Šestan

Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
Izrada i predaja programa iz konstrukcijske vježbe. Ispiti: Elementi strojeva ,Termodinamika.

Cilj kolegija:
Upoznavanje sa sistematikom, radnim i konstrukcijskim značajkama, primjenom i metodologijom osnivanja brodskih pomoćnih strojeva i uređaja.

Literatura:
1. Group of Authorities: Marine Engineering, SNAME, Jersey City, N.J. 07306, 1992.

2. E.Souchotte&D.V.Smith: Marine Auxiliary Machinery, Butterworth&Co, London, 1975.

3. V.Ozretić: Brodski pomoćni strojevi i uređaji, Rijeka 1978.

4. Nastavni materijali s predavanja i vježbi

 

Tjedan Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

 
1. Sistematika brodskih pomoćnih strojeva i uređaja, sustavi brodskih porivnih postrojenja. Metodologija projektiranja brodskih pomoćnih strojeva
 
2. Vrste pogonskih strojeva za brodske pomoćne strojeve. Elektromotorni pogoni, radne karakteristike, metodologija proračuna i izbora, primjena. Elementi brodskih pomoćnih strojeva, vrste, osnovni konstruktivni oblici.
 
3. Motorni pogoni, radne karakteristike, metodologija proračuna i izbora, primjena. Specifičnosti primjene materijala u gradnji brodskih pomoćnih strojeva.
 
4. Hidraulički i pneumatski pogoni, radne karakteristike, metodologija proračuna i izbora, primjena. Propisi klasifikacijskih društava, standardi i norme koji se primjenjuju u gradnji brodskih pomoćnih strojeva.
 
5. Parno-turbinski pogoni, radne karakteristike, metodologija proračuna i izbora, primjena. Brodska centrifugalna pumpa, proračun, konstrukcija.
 
6. Sistematika brodskih pumpi. Centrifugalne pumpe, Eulerova jednadžba, Q-H i NPSH karakteristika, izvedbe, konstruktivne značajke. Brodska centrifugalna pumpa, proračun, konstrukcija.
 
7. Regulacija centrifugalnih pumpi, serijski i paralelan rad, gubici, specifični broj okretaja. Primjena centrifugalnih pumpi na brodu, napojne i kondenzacione pumpe, pumpe tereta, balastne pumpe, protupožarne pumpe, pumpe opće službe. Pritezno vitlo, proračun, konstrukcija.
 
8. Klipne, stapne, zupčaste i vijčane pumpe, radne karakteristike, metodologija proračuna, konstruiranja i izbora, primjena. Pritezno vitlo, proračun, konstrukcija.
 
9. Vitla, sistematika. Elektromotorna i hidraulička pritezna vitla, metodologija proračuna konstruiranja i izbora. Sidrena vitla, opremni broj, radni dijagram. Sidreno vitlo, proračun, konstrukcija.
 
10. Kormilarski uređaji, sistematika. Metodologija proračuna, radni dijagram, elementi kormilarske transmisije. Hidraulički kormilarski uređaj s aksijalnim i rotacionim cilindrima, princip "povratne veze". Sidreno vitlo, proračun, konstrukcija.
 
11. Kompresori, ventilatori, sistematika. Radne karakteristike, metodologija proračuna, konstruiranja i izbora, primjena. Hidraulički kormilarski uređaj, proračun, konstrukcija.
 
12. Uređaji za pripremu goriva, izmjenjivači topline, metodologija proračuna, konstruiranja i izbora, primjena. Hidraulički kormilarski uređaj, proračun, konstrukcija.
 
13. Prijenosnici snage, sistematika. Reduktori, spojke, metodologija proračuna, konstruiranja i izbora, primjena. Brodski pomoćni strojevi koji pomažu rad pogonskog dizel-motora, proračun, konstrukcija.
 
14. Osovinski vod, sastav. Metodologija proračuna. Konstruktivne značajke elemenata osovinskog voda. Brodski pomoćni strojevi u strojarnici, proračun, konstrukcija.
 
15. Pouzdanost, vrste funkcionalnih veza elemenata, značajke pouzdanosti brodskih pomoćnih strojeva i uređaja. Brodski pomoćni strojevi u strojarnici, proračun, konstrukcija.

Ivica Ančić, 09.12.2011. 14:11