Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Brodski strojevi - laboratorij

Upute za polaganje ispita iz Brodskih strojeva - laboratorij

Za polaganje ispita potrebno je predati (fizički donijeti i obraniti) tri zadatka za vježbu:

Ivica Ančić, 26.08.2014. 12:29

Brodski strojevi - laboratorij

Ukupno sati: 2  [0 + 2] ECTS: 2

Potencijalni nositelji:
Ante, Šestan

Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
kontinuirana [kolokviji, programi ...]

Vrsta vježbi:
praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske

Preduvjeti za ispit:
Izrada izvještaja o ispitivanju.

Cilj kolegija:
Upoznavanje s metodologijom mjerenja i obrade rezultata mjerenja radnih karakteristika brodskih strojeva. Usvajanje metodologije izrade izvješća o mjerenju radnih karakteristika brodskih strojeva.

Literatura:
1. R.S.Figliola, D.E.Beasley : Theory and design for mechanical measurements, J.Wiley&Sons, 1991.

Nastavni materijali

 

Tjedan Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

 
1.   Opći pregled ispitivanja brodskih strojeva i uređaja, sudionici, propisi, konvencije. Sistematizacija ispitivanja po fazama pripreme, gradnje i predaje broda, i na pokusnoj plovidbi.
 
2.   Općenito o mjerenjima i mjernim instrumentima. Pregled i sistematizacija pogrešaka mjerenja, po vrstama i osnovnim obilježjima
 
3.   Statistička obrada rezultata mjerenja. Osnovni pojmovi računa pogreške, empirijske distribucije i razdiobe kontinuirane slučajne varijable.
 
4.   Normalna razdioba, intervalna procjena prave vrijednosti, eliminacija grube slučajne pogreške.
 
5.   Studentova t-razdioba, mjerna nesigurnost za direktno i indirektno mjerenje, granična pogreška mjernog uređaja. Iskaz rezultata mjerenja.
 
6.   Cilj i metode ispitivanja brodskih generatora pare, standardi, norme, pravila klasifikacionih društava.
 
7.   Mjerni instrumenti, oprema za mjerenje, mjerna mjesta.
 
8.   Tehnički opis brodskog kotla, opis postupka mjerenja, upute za izradu izvješća o ispitivanju i mjerenju.
 
9.   Provođenje postupka mjerenja radnih karakteristika brodskog kotla u Laboratoriju.
 
10.   Cilj i metode ispitivanja brodskih pumpi (ventilatora), standardi, norme, pravila klasifikacionih društava.
 
11.   Mjerni instrumenti, oprema za mjerenje, mjerna mjesta. Upute za izradu izvješća o ispitivanju i mjerenju radnih karakteristika centrifugalne pumpe (ventilatora).
 
12.   Provođenje postupka mjerenja radnih karakteristika centrifugalne pumpe (ventilatora) u Laboratoriju
 
13.   Cilj i metode ispitivanja motora s unutarnjim izgaranjem, standardi, norme, pravila klasifikacionih društava.
 
14.   Mjerni instrumenti, oprema za mjerenje, mjerna mjesta. Upute za izradu izvješća o ispitivanju i mjerenju radnih karakteristika motora s unutarnjim izgaranjem
 
15.   Provođenje postupka mjerenja radnih karakteristika motora s unutarnjim izgaranjem u Laboratoriju.

Ivica Ančić, 09.12.2011. 14:14