Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Osnivanje brodske strojarnice

Osnivanje brodske strojarnice

Ukupno sati: 5  [3 + 2] ECTS: 5

Potencijalni nositelji:
Ante, Šestan

Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
-
Cilj kolegija:
Upoznavanje s projektiranjem brodskih porivnih i pomoćnih sustava, kao osnove za osnivanje strojarnice broda.

Literatura:
Grupa autora: Marine Engineering, The Society of Naval Architects and Marine Engineers, Jersey City, N.J. 07306
 

Tjedan Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

 
1. Uvodna razmatranja. Izrada programskog zadatka.
 
2. Izbor brodskih energetskih postrojenja. Klasifikacija. Izrada programskog zadatka.
 
3. Polazne osnove za projektiranje strojarnice. Izrada programskog zadatka.
 
4. Organizacijske osnove projektiranja. Izrada programskog zadatka.
 
5. Faze projektiranja. Izrada programskog zadatka.
 
6. Osnivanje porivnog sustava. Izrada programskog zadatka.
 
7. Osnivanje porivnog sustava. Izrada programskog zadatka.
 
8. Osnivanje porivnog sustava. Izrada programskog zadatka.
 
9. Projektiranje pomoćnih sustava. Izrada programskog zadatka.
 
10. Projektiranje pomoćnih sustava. Izrada programskog zadatka.
 
11. Projektiranje pomoćnih sustava. Izrada programskog zadatka.
 
12. Razmještaj u strojarnici. Izrada programskog zadatka.
 
13. Dimenzioniranje strojarnice. Izrada programskog zadatka.
 
14. Razmještaj agregata po palubama. Izrada programskog zadatka.
 
15. Osnivanje strojarnice u procesu osnivanja broda. Izrada programskog zadatka.
 

Ivica Ančić, 09.12.2011. 14:11