Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Brodska parna i plinska postrojenja

Brodska parna i plinska postrojenja

Brodska parna i plinska postrojenja
Ukupno sati: 5  [3 + 2] ECTS: 6

Potencijalni nositelji:
Ante, Šestan

Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
Izrada i predaja programa iz konstrukcijske vježbe. Ispiti: Termodinamika, Hidrodinamika.

Cilj kolegija:
Upoznavanje s karakteristikama, klasifikacijom i primjenom generatora pare na brodu. Upoznavanje s karakteristikama, klasifikacijom i primjenom parnoturbinskih i plinskoturbinskih sustava na brodu.

Literatura:
1. J.H.Milton, R.M.Leach: Marine steam boilers, Butterworths, London, 1985.

2. S. Šneller: Pogon broda I, FSB, Zagreb, 1996.

3. S. Šneller, Ž.Parat: Pogon broda II, FSB, Zagreb, 1999.

4. Nastavni materijali s predavanja

 

Tjedan Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

 
1. Brodsko energetsko postrojenje, pojam, sistematika, energetska bilanca broda. Elementi projektnog zadatka tankera za sirovu naftu . Osnovni proračun otpora i propulzije.
 
2. Termodinamički ciklus brodskog parnog postrojenja, karakteristike, eksergija, postupci za poboljšanje ukupnog stupnja korisnog djelovanja. Proračun snage porivnog stroja. Izbor glavnog stroja.
 
3. Sistematika, tipovi, radne i konstrukcijske karakteristike brodskih generatora pare. Proračun snage za: grijanje i iskrcaj tereta, ispiranje tankova tereta, uvjete života posade.
 
4. Brodski vodocijevni membranski kotlovi, metodologija proračuna, konstrukcijske karakteristike elemenata kotla, materijali za izradu. Proračun snage za navigacijske i palubne strojeve i uređaje, brodske opće sustave(kaljužni, balastni, protupožarni).
 
5. Brodski pomoćni kotlovi, tipovi, radne i konstrukcijske karakteristike. Proračun snage za strojeve i uređaje u pomoćnim sustavima glavnog motora.
 
6. Utilizacijski kotlovi, tipovi, radne i konstrukcijske karakteristike. Sustavi brodskog kotlovskog postrojenja. Proračun snage za strojeve i uređaje u pomoćnim sustavima glavnog motora, pomoćnih motora i kotlova.
 
7. Brodske parne turbine, sistematika, tipovi, radne karakteristike, metodologija proračuna i primjena. Energetska bilanca broda.
 
8. Osnovni dijelovi parne turbine i parnoturbinskog postrojenja. Regulacija snage i brzine. Proračun izgaranja u kotlu, količina i sastav plinova izgaranja, H-t dijagrami kotla i glavnog stroja.
 
9. Pretvorba energije u mlaznici, proračun i oblikovanje mlaznice. Pretvorba energije na rotorskim lopaticama akcijske i reakcijske turbine. Raspodjela topline u kotlu, gubici i korisnost.
 
10. Pregled gubitaka. Oblikovanje i izrada rotorskih lopatica , materijali za izradu rotorskih lopatica. Konstrukcije turbinskih rotora, izrada, materijali za izradu turbinskih rotora. Osnovni projekt, glavni konstruktivni elementi kotla s pregrijačem pare i predgrija?em napojne vode.
 
11. Brodski parni kondenzatori, funkcija, tipovi, metodologija proračuna. Dimenzioniranje ložišta i konvektivnog isparivača.
 
12. Konstrukcija kondenzatora, materijali za izradu osnovnih dijelova kondenzatora. Dimenzioniranje i oblikovanje cijevnog pregrijača pare i predgrijača napojne vode.
 
13. Plinske turbine, tipovi, radne karakteristike, primjena. Termodinamički ciklus plinske turbine. Osnovno oblikovanje ostalih elemenata konstrukcije kotla, prema predlošku.
 
14. Sheme izvedbi brodskih plinskih turbina otvorenog ciklusa, radne karakteristike. Kontrola, dimenzioniranje, specifikacija materijala, prema propisima klasifikacionih društava.
 
15. Brodske "teške" porivne turbine s regenerativnim zagrijavanjem zraka. Izvedbe brodskih porivnih sustava sa plinskom turbinom, kombinirani porivni sustavi. Kompletiranje konstrukcije kotla, uklapanje u konstrukciju broda.
 

Ivica Ančić, 07.12.2011. 15:16