Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Brodska motorna postrojenja

Brodska motorna postrojenja

Brodska motorna postrojenja
Ukupno sati: 4  [2 + 2] ECTS: 5

Potencijalni nositelji:
Želimir, Parat

Tip kolegija:
stručni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
konstrukcijske

Preduvjeti za ispit:
Položen ispit : Brodska parna i plinska postrojenja. Predan program.

Cilj kolegija:
Upoznavanje s brodskim motornim porivnim sustavima, pomoćnim Dieselovim motorima i osnovama Ottovih motora.

Literatura:
Parat, Ž.: Brodski motori s unutarnjim izgaranjem, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2005.

Nastavni materijali

 

Tjedan Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

 
1. Uvod. Definicije pojmova. Način rada četverotaktnog i dvotaktnog motora. Suvremeni Sabatheov kružni proces.
 
2. Termodinamičke osnove. Matematičke formulacije. Kružni procesi. Ottov, Dieselov i Sabatheov proces u p-v i T-s dijagramu. Termička korisnost. Termička korisnost za sustav motora s proširenim granicama. Termički stupanj djelovanja Sabatheovog kružnog procesa.
 
3. Proračun snage motora. Stupanjn djelovanja MSUI.
 
4. Prednabijanje. Idealni kružni procesi.
 
5. Ottovi motori. Elementarni rasplinjač. Dodatni uređaji. Paljenje u Ottovu motoru. Proračun snage motora.
 
6. Poprečni presjek četverotaktnog Ottovog motora. Određivanje osnovnih termodinamičkih parametara u karakterističnim točkama realnog procesa.
 
7. Razvođenje. Baterijsko, magnetsko i tranzistorsko paljenje. Regulacija paljenja. Platine. Svjećice. Detonacija. Određivanje oktanskog i cetanskog broja. Određivanje osnovnih dimenzija dizelskog četverotaktnog motora.
 
8. Dieselov motor. Načni ispiranja, istosmjerno, poprečno i povratno. Izmjena medija kod Dieselovih motora. Stvaranje mikro i makro smjese u cilindru DM-a. Jednadžba podizanja iglice ventila za uštrcavanje goriva. Određivanje osnovnih dimenzija dizelskog dvotaktnog motora.
 
9. Prostor izgaranja. Pumpe za ustrcavanje. Izrada programskog zadatka.
 
10. Prstenovi. Klip i stap. Stapajica. Ojnica. Vijčani spojevi. Klipnjača za V- motore. Izrada programskog zadatka.
 
11. Križna glava. Koljenasto vratilo. Bregasto vratilo. Izrada programskog zadatka.
 
12. Glava motora. Izrada programskog zadatka.
 
13. Cilindri i košuljice. Izrada programskog zadatka.
 
14. Stalci. Temeljna ploča. Izrada programskog zadatka.
 
15. Naprava za pritezanje vijaka. Izrada programskog zadatka.

nositelj kolegija: Želimir Parat

Ivica Ančić, 18.09.2014. 00:00