Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Porivni sustavi malih brodova

Porivni sustavi malih brodova

Porivni sustavi malih brodova
Ukupno sati: 3  [2 + 1] ECTS: 4

Potencijalni nositelji:
Ante, Šestan

Tip kolegija:
izborni-stručni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
praktikum/laboratorijske/eksperimentalne/projektantske

Preduvjeti za ispit:
Izrada zadatka za vježbu

Cilj kolegija:
Upoznavanje sa vrstama, tipovima, radnim značajkama i metodologijom osnivanja porivnih sustava malih brodova.

Literatura:
1. Roorda, A.;Neuerburg, E.M.: Small Seagoing Craft and Vessels for Inland Navigation, The Technical Publishing Co., Haarlem, Holand.

2. Nastavni materijali s predavanja i vježbi

3. Upute za izradu zadatka za vježbu

 

Tjedan Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

 
1. Pregled vrsta malih brodova, osnovne značajke. Definiranje zadatka za vježbu
 
2. Generalizirani model porivnog sustava, definicije osnovnih značajki, posebnosti u odnosu na porivne sustave velikih brodova, propisi i pravila. Analiza režima plovidbe, energetska bilanca poriva
 
3. Pregled vrsta i tipova propulzora, značajke primjene. Izbor tipa porivnog sustava, sastav
 
4. Porivni sustavi s vijcima s nepromjenjivim usponom, sastav, hidrodinamičke i radne karakteristike, smjernice za izbor. Izbor propulzora, specifikacija hidrodinamičkih i radnih značajki
 
5. Porivni sustavi s vijcima s upravljivim usponom, sastav, hidrodinamičke i radne karakteristike, smjernice za izbor. Određivanje veličine sile poriva
 
6. Porivni sustavi s upravljivim smjerom sile poriva, Voith-Schneider-ov porivnik, Schottel-ov porivnik, sastav, hidrodinamičke i radne karakteristike, smjernice za izbor. Proračun snage poriva i snage predane propulzoru
 
7. Porivni sustavi s vodomlaznim propulzorima, princip rada, radne karakteristike, smjernice za izbor, primjena. Određivanje gubitaka snage na različitim elementima prijenosa
 
8. Bočni propulzori, pregled tipova, radne karakteristike, primjena. Određivanje efektivne snage pogonskog stroja
 
9. Pogonski dizelski motori, tipovi, radne karakteristike, pregled značajnih proizvođača, smjernice za izbor. Određivanje nominalne trajne snage i nominalnog broja okretaja pogonskog stroja, izbor pogonskog stroja prema katalogu proizvođača
 
10. Pogonski elektromotori i hidromotori, tipovi, radne karakteristike, smjernice za izbor. Specifikacija prijenosnika snage (reduktor, spojka, sustav za upravljanje)
 
11. Zajednički rad pogonskog stroja i propulzora u različitim režimima plovidbe, radno područje, prognozni dijagram. Prognozni dijagram
 
12. Prijenos snage, reduktori, spojke, osovinski vod, ukupni stupanj korisnosti. Principijelne sheme pomoćnih sustava pogonskog motora i prijenosnika snage
 
13. Pomoćni sustavi pogonskog stroja, prijenosnika snage i propulzora. Principijelna shema sustava za upravljanje radom propulzora
 
14. Osnovna ograničenja kod izbora i osnivanja porivnog postrojenja. Procjena masa, rješavanje prostornog rasporeda , oblikovanje prostora. Idejno rješenje dispozicije porivnog sustava, sastav
 
15. Pristup osnivanju porivnog sustava, projektni zadatak, idejni projekt, ugovorni projekt, izvedbeni projekt. Prostorni raspored opreme, procjena masa komponenata sustava.

Ivica Ančić, 07.12.2011. 15:32