Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Porivni sustavi ratnih brodova

Porivni sustavi ratnih brodova

 
Porivni sustavi ratnih brodova
Ukupno sati: 3  [2 + 1] ECTS: 4

Potencijalni nositelji:
Ante, Šestan

Tip kolegija:
izborni-stručni

Provjera znanja:
ispit

Vrsta vježbi:
auditorne

Preduvjeti za ispit:
Redovito pohađanje predavanja i vježbi.
Cilj kolegija:
Upoznavanje sa osnovnim vrstama i tipovima porivnih postrojenja ratnih brodova, sastavom postrojenja, radnim značajkama i posebnostima osnivanja.

Literatura:
Plumb, C.M.: Warship Propulsion System Selection, The Institute of Marine Engineers, London.
 

Tjedan Sadržaj predavanja Sadržaj vježbi

 
1. Pregled osnovnih vrsta ratnih brodova, značajke poriva s obzirom na vrstu ratnog broda. Analiza režima plovidbe, energetska bilanca poriva,
 
2. Generalizirani model porivnog sustava, definicije osnovnih značajki, posebnosti porivnih sustava ratnih brodova, propisi i pravila. Izbor tipa porivnog sustava, sastav
 
3. Pregled vrsta i tipova porivnika (propulzora), značajke primjene. Vijci s nepromjenjivim usponom, radne i hidrodinamičke karakteristike. Definiranje ulaznih podataka za odabir propulzora
 
4. Porivni sustavi s vijcima s upravljivim usponom, sastav, upravljanje, radne i hidrodinamičke karakteristike. Izbor propulzora, specifikacija hidrodinamičkih i radnih značajki
 
5. Porivni sustavi s upravljivim smjerom sile poriva, Voith-Schneider-ov porivnik, Schottel-ov porivnik, sastav, radne i hidrodinamičke karakteristike. Određivanje veličine sile poriva
 
6. Porivni sustavi s vodomlaznim propulzorima, princip rada, radne i hidrodinamičke karakteristike, primjena. Proračun snage poriva i snage predane propulzoru
 
7. Pogonski dizelski motori, tipovi, radne karakteristike, pomoćni sustavi. Gubici snage na različitim elementima prijenosa
 
8. Pogonske plinske turbine, tipovi, radne karakteristike, pomoćni sustavi. Određivanje efektivne snage pogonske grupe za različite režime plovidbe
 
9. Parnoturbinsko postrojenje, sastav, posebnosti postrojenja sa nuklearnim reaktorima, radne karakteristike pogonskih parnih turbina. Raspodjela opterećenja unutar pogonske grupe kod kombiniranih postrojenja
 
10. Prijenos snage, reduktori, spojke, osovinski vod, ukupni stupanj korisnosti. Određivanje nominalne trajne snage i nominalnog broja okretaja pogonskih strojeva, izbor pogonskih strojeva
 
11. Zajednički rad pogonskog stroja i propulzora u različitim režimima plovidbe, radno podru?je, prognozni dijagram. Specifikacija prijenosnika snage (reduktor, spojka, sustav za upravljanje)
 
12. Kombinirana porivna postrojenja ratnih brodova, sastav tipičnih kombiniranih postrojenja, radne karakteristike u različitim režimima plovidbe. Prognozni dijagram
 
13. Pouzdanost, raspoloživost i pogodnost održavanja porivnih sustava ratnih brodova. Idejno rješenje dispozicije porivnog sustava, sastav
 
14. Osnovna ograničenja kod izbora i osnivanja porivnog postrojenja, utjecaj mase, prostora, emisije zvučnih i magnetskih signala, infracrvenog zračenja, udaraca i oštećenja, ograničenog broja posade. Funkcionalna shema porivnog sustava
 
15. Pristup osnivanju porivnog sustava, izbor porivnog sustava za projekt nove klase brodova (Serija 1), izbor porivnog sustava za projekt Serije 2 iste klase brodova. Primjeri određivanja značajki pouzdanosti za zadanu funkcionalnu shemu sustava

Ivica Ančić, 14.04.2014. 13:52