Login
atlantis_login
sitebuilder_login

EKO-BROD

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje,

u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava:

Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada

provodi projekt pod nazivom:

„Utjecaj inovativnih energetski učinkovitih tehnologija na emisije stakleničkih plinova brodova“ EKO-BROD

s općim ciljem

doprinosa profesionalnom razvoju mladih istraživača i poslijedoktoranada kroz pružanje potpore u ostvarenju konkurentnog znanstvenog istraživanja, uključivanju u Europski istraživački prostor kroz mobilnost i umrežavanje s relevantnim akterima na regionalnoj i europskoj razini te povećanje njihove prepoznatljivosti i znanstvene izvrsnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i smanjenja emisija stakleničkih plinova s brodova korištenjem inovativnih energetski učinkovitih tehnologija i obnovljivih izvora energije

kao odgovor na probleme mladih istraživača i poslijedoktoranada:

  • nedovoljna samostalnost u provedbi znanstvenih istraživanja,
  • premala vidljivost u kontekstu partnerstva na velikim istraživačkim projektima,
  • niska razina poznavanja poduzetničkih znanja i vještina,

kroz ispunjavanje specifičnih ciljeve projekta:

  • pružanje potpore mladim istraživačima i poslijedoktorandima u ostvarenju konkurentnog znanstvenog istraživanja,
  • jačanje istraživačkih i poduzetničkih kompetencija mladih istraživača i poslijedoktoranada te stvaranje preduvjeta za njihovo uključivanje u Europski istraživački prostor kroz mobilnost te intenzivnim aktivnostima umrežavanja s relevantnim akterima na regionalnoj i europskoj razini,
  • povećanje prepoznatljivosti i znanstvene izvrsnosti mladih istraživača i poslijedoktoranada u području zaštite okoliša provođenjem istraživanja s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija stakleničkih plinova s brodova korištenjem inovativnih energetski učinkovitih tehnologija i obnovljivih izvora energije,

pod mentorstvom

Prof. dr. sc. Ante Šestan, Voditelj Katedre za strojeve i uređaje plovnih objekata

uz sudjelovanje

Dr. sc. Ankica Đukić, Poslijedoktorandica

Ivica Ančić, mag. ing. strojarstva, Asistent

u  trajanju od

1. srpnja 2015. do 30. rujna 2016. godine,

a koji je financiran bespovratnim sredstvima

Europskog Socijalnog Fonda – ESF

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta – MZOS

 

u sklopu programa

 

Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

u ukupnom iznosu od

426.121,67 HRK.

 

Za najnovije informacije o projektu pogledajte NOVOSTI.

Promidžbeni materijali su dostupni OVDJE.

Ivica Ančić, 09.09.2015. 11:17