Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Nikola Vladimir

Dr. sc. Nikola Vladimir je docent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje te voditelj Laboratorija za brodske strojeve i uređaje plovnih objekata.

 

Kontakt:

Nikola Vladimir

Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata

Fakultet strojarstva i brodogradnje

I. Lučića 5, 10000 Zagreb, Croatia

tel.+385 1 6168 114

e-mail: nikola.vladimir@fsb.hr

web: www.fsb.unzig.hr/nikola.vladimir

LinkedIn: Nikola Vladimir

Ivica Ančić, 14.08.2015. 13:51