Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Ivica Ančić

Dr. sc. Ivica Ančić, mag. ing. stroj, je asistent na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata. Doktorirao je na temu "Energetska učinkovitost i ekološka prihvatljivost brodskih integriranih energetskih sustava" pod mentorstvom prof. dr. sc. Ante Šestana. Bio je administrativni voditelj međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta "Utjecaj inovativnih energetski učinkovitih tehnologija na emisije stakleničkih plinova brodova - EKO-BROD".

 

Kontakt:

Ivica Ančić

Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata

Fakultet strojarstva i brodogradnje

I. Lučića 5, 10000 Zagreb, Croatia

tel. +385 1 6168 257

e-mail: ivica.ancic@fsb.hr

web: www.fsb.unzig.hr/ivica.ancic

bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=337710

LinkedIn: Ivica Ancic

 

Termin konzultacija: četvrtak 10h, soba 1008/X. kat

 

Životopis

Ivica Ančić rođen je 31. kolovoza 1987. godine u Zagrebu. Diplomski studij strojarstva, smjer brodostrojarski, je završio 2011. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje te stekao titulu magistra inženjera strojarstva. Na istome je Fakultetu 26. srpnja 2016. godine obranio doktorski rad pod naslovom „Energetska učinkovitost i ekološka prihvatljivost brodskih integriranih energetskih sustava“.

Od 1. prosinca 2011. godine zaposlen je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje kao asistent na Katedri za strojeve i uređaje plovnih objekata pri Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku.

Tijekom rada na Fakultetu sudjelovao je u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju na kolegijima Brodski sustavi i Pogon broda II, na diplomskom studiju na kolegijima Osnivanje brodske strojarnice, Brodski pomoćni strojevi i Brodski strojevi – laboratorij te iz izbornog kolegija Porivni sustavi malih brodova.

Od 1. srpnja 2015. godine do 30. rujna 2016. godine bio je voditelj znanstvenog projekta "Utjecaj inovativnih energetski učinkovitih tehnologija na emisije stakleničkih plinova brodova - EKO-BROD" kojega je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Također je sudjelovao kao istraživač u projektima „Sunčana vodikova punionica“ kojega je financiralo Sveučilište u Zagrebu te sudjelovao kao koautor u izradi stručnog elaborata "Proračun projektnog indeksa energetske učinkovitosti m/b Stoja", za naručitelja brodogradilište Uljanik, Pula.

Koautor je 3 znanstvena rada u časopisima A kategorije te 8 radova objavljenih u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom.

Pridruženi je član Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME), Alexandria, SAD.

U 2013. godini je sudjelovao u organizaciji seminara "Projektni indeks energetske učinkovitosti (EEDI) i brodski plan upravljanja energetskom učinkovitošću (SEEMP)".

Ivica Ančić, 14.08.2015. 13:55