Login
atlantis_login
sitebuilder_login

AKTIVNOSTI

STRANICA JE U IZRADI ZBOG PRILAGODBE EU UREDBI O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA!

Kolegij Tehnologija II, Proizvodne tehnologije II- PREDROK 10.06.2020.

U srijedu, 10.06. održat će se on-line predrok iz kolegija Tehnologija II i Proizvodne tehnologije II.

Predroku mogu pristupiti studenti koji nisu pristupili kolokviju iz određenog područja te oni koji su na kolokviju ostvarili negativnu ocjenu.

Ograničenja da kolokviju mogu pristupiti studenti kojima su ostala max. 2 nepoložena kolokvija ove ak. godine nema, odnosno svi student mogu polagati sva područja koja su im ostala nepoložena.

 

Svako područje piše se po 10 min sa pauzom od 10 min između područja.

Predrok po područjima će se održati prema sljedećem rasporedu:

 

15.00-15.10 h- Zavarivanje

15.20-15.30 h- Montaža

15.40-15.50h- Toplinska obrada

16.00-16.10h- Površinska zaštita

Maja Horvatić, 04.06.2020. 10:05

Kolegij STROJEVI I OPREMA ZA ZAVARIVANJE- nastavni materijali- tema 7-Polikabel za zavarivanje

U privitku se nalaze nastavni materijali za predavanje kolegija Strojevi i oprema za zavarivanje- tema 7-Polikabel za zavarivanje te prilog uz temu.

 

Konzultacije sa predmetnim nastavnikom moguće su putem e-maila: ivica.garasic@fsb.hr

Predmetni nastavnik: izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić

Maja Horvatić, 02.06.2020. 14:53

Kolegiji TEHNOLOGIJA II, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE II- rezultati kolokvija iz dijela TOPLINSKA OBRADA

U privitku se nalaze rezultati on-line kolokvija iz Toplinske obrade održanog 16.05.2020.

Maja Horvatić, 21.05.2020. 13:38