Login
atlantis_login
sitebuilder_login

STANJE I PERSPEKTIVA NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA FAKULTETU STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, 20.05.2014. 10:28

STANJE I PERSPEKTIVA  NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE NA

FAKULTETU STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

 

UVOD

Povijest Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu počinje od 1919. godine kada je ustrojen kao strojarski i brodograđevni odjel pri Kraljevskoj tehničkoj visokoj školi u Zagrebu. Od tada je prošao  različite oblike ustroja. Prema sadašnjem ustroju ,prilagođenom bolonjskom procesu fakultet školuje buduće inženjere strojarstva , brodogradnje i zrakoplovstva. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje danas aktivno studira 2 200 studenata, a u nastavni proces uključeno je preko 130 nastavnika(profesora, asistenata, znanstvenih novaka, predavača…).

Akademske godine1982./83. počela se izvoditi obvezatna nastava tjelesne i zdravstvene kulture za studente 1. i 2. godine studija. Te godine pri Zavodu za organizaciju rada osnovana je Katedra za tjelesnu i znanstvenu kulturu. 1997. katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu izdvojila se iz Zavoda za organizaciju rada i postala samostalna katedra.

 

STANJE NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Prema statutu sveučilišta nastava tjelesne i zdravstvene kulture  obvezatna je na prvoj i drugoj godini studija, a kao neobvezatni fakultativni predmet upisuje se na ostalim godinama studija. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u  nastavu tjelesne i zdravstvene kulture uključeno je 750 studenata prve i druge godine studija  te 150 studenata viših godina studija. Nastavu izvode dva stalna zaposlena nastavnika, profesora tjelesne i zdravstvene kulture, jedan vanjski suradnik profesor tjelesne i zdravstvene kulture, i sedam demonstratora- studenata , sportaša  fakulteta strojarstva i brodogradnje koji sudjeluju u izvođenju nastavnog procesa.

Nastava tjelesne i zdravstvene kulture na fakultetu strojarstva i brodogradnje organizirana je kroz:

    - osnovni program

    - posebni program

    - izborni program

Navedeni programi provode se u dvorani, vanjskim terenima i na bazenu.

Programi nastave tjelesne i zdravstvene kulture nastali su na temelju interesa studenata i materijalno kadrovskih uvjeta Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

OSNOVNI PROGRAM NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Osnovni program nastave tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se dva puta tjedno u trajanju od 45-60 minuta. Studenti odabiru jedan ili više od ponuđenih programa kroz koje će zadovoljiti svoju potrebu za tjelesnom aktivnošću, a ujedno ispuniti  normu od 60 sati nastave tjelesne i zdravstvene kulture u akademskoj godini. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje studentima su ponuđeni sljedeći programski sadržaji:

    - sportske igre (košarka, nogomet, odbojka, rukomet)

    - fitness programi

    - stolni tenis

    - tenis

    - plivanje

    - aerobik

    - planinarske ture

    - badminton

    - veslanje

    - klizanje

    - ples

Ovim programom obuhvaćeno je 650 studenata prve i druge godine Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

POSEBNI PROGRAMI TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Posebni programi su namijenjeni studentima svih godina studija koji pokazuju posebne interese i imaju viša znanja i sposobnosti u pojedinim kineziološkim aktivnostima.

Na fakultetu  strojarstva i brodogradnje ponuđeni su  slijedeći posebni programi nastave tjelesne i zdravstvene kulture:

    - borilački sportovi(judo, karate ,boks, taekwondo)

    - vaterpolo

    - squash

    - rukomet na pijesku

    - odbojka na pijesku

    - relly vožnja

    - karting

Ovim programom obuhvaćeno je 150 studenata koji ujedno predstavljaju Fakultet strojarstva i brodogradnje raznim sveučilišnim natjecanjima ( međunarodna natjecanja studenata, natjecanja studenata na razini na razini Republike Hrvatske, prvenstva Sveučilišta u Zagrebu).

IZBORNI PROGRAM NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Namijenjen je studenima viših godina studija koje prema vlastitom interesu upisuju predmet tjelesne i zdravstvene kulture kao izborni predmet i time nastavljaju organizirano vježbanje tijekom studija. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u okviru ovog programa nastave ponuđeni su:   

    - sportske igre                                                - fitness programi

    - stolni tenis                                                   - tenis

    - plivanje                                                       - aerobik

    - planinarske ture                                            - badminton

    - veslanje                                                       - borilački sportovi

    - vaterpolo                                                     - squash

    - rukomet na pijesku                                        - odbojka na pijesku

    - relly vožnja                                                  - karting

 Ovim programom obuhvaćeno je 150 studenata Fakulteta strojarstva i brodogradnje.    

SPORTSKA UDRUGA STUDENATA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Prema Zakonu o športu studenti na Sveučilištu mogu se udruživati u Studenske športske udruge. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1998. godine osnovana je Športska udruga studenata Fakultete strojarstva i brodogradnje «Omega».Iako udruga nije neposredno uključena u nastavu tjelesne i zdravstvene kulture svojom aktivnošću uvelike pridonosi kvaliteti, poglavito posebnog i izbornog programa nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

Udruga sudjeluje u organizaciji tradicionalnih godišnjih natjecanja:

    - Regata osmeraca Strojarskih fakulteta Republike Hrvatske

    - Studenskog relly-a

    - Karting kupa FSB-a

    - Pivskog kupa - malonogometni turnir

    - Raftinga

te mnogobrojnih natjecanja unutar Fakulteta strojarstva i brodogradnje (prvenstva u badmintonu, stolnom tenisu, tenisu,…).

 

PERSPEKTIVE NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Na osnovu navedenog i iskustva u provedbi nastave, kvalitetnije pomake postigli bi:

    - boljim materijalno tehničkim uvjetima nastave (opremljenije dvorane i veći broj termina za provedbu nastave )

    - manji broj studenata u grupi

    - veći broj nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture

    - veći broj atraktivnijih programskih sadržaja

Ostvarenjem navedenog studenti bi bili motiviraniji za sudjelovanje u nastavi. Smanjio bi se broj zahtjeva za oslobađanje od nastave tjelesne i zdravstvene kulture, a također  povećao broj studenata viših godina studija koji bi se aktivno uključili u posebne i izborne programe nastave.

 

ZAKLJUČAK

Razmatranjem trenutnog stanja zaključujemo da je nastava tjelesne i zdravstvene kulture na Fakultetu  strojarstva i brodogradnje u okviru postojećih materijalno-tehničkih mogućnosti na zadovoljavajućoj razini. Predloženi daljnji razvoj sigurno bi još podigao kvalitetu, a  time i učinkovitiju ostvarivost ciljeva i zadaća  tjelesne i zdravstvene kulture  u sedmom razvojnom razdoblju.

 

LITERATURA

  1. Findak V. ( 1999.):Metodika tjelesne i zdravstvene kulture, Školska knjiga, Zagreb
  2. Findak. V., Heimer S., Horga  S., Ivančić-Košuta m., Keros P., Matković B., Medved R., Mejovšek M., Milanović D., Mraković M., Sabioncello, N., Viskić-Šalec, N.(1997).. Priručnik za sportske trenere, Zagreb,. Fakultet za fizičku kulturu
  3. Gošnik J., Komel-Klajić S., Lukenda Ž.,(2001.) Smjernice nastave tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu. U: zbornik radova 10. ljetna škola pedagoga fizičke kulture RH, Poreč str.236.-238.

 

 

Željko Lukenda, prof.

Nenad Zvonarek, prof.

Marko Milanović, prof.