Login
atlantis_login
sitebuilder_login

ANALIZA SPORTSKIH POSTIGNUĆA STUDENTSKIH EKIPA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE NA NATJECANJIMA SVEUČILIŠNOG PRVENSTVA U ZAGREBU

Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, 21.05.2014. 11:47

 ANALIZA SPORTSKIH POSTIGNUĆA STUDENTSKIH EKIPA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE NA NATJECANJIMA SVEUČILIŠNOG PRVENSTVA U ZAGREBU

 

Željko Lukenda

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Ivana Lučića 5

zeljko.lukenda@fsb.hr

098/845-888

Marko Milanović

Tehničko veleučilište Zagreb

Boris Metikoš

Tehničko veleučilište Zagreb

 

UVOD

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje danas aktivno studira 2 200 studenata, uz školovanje budućih inženjera strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva važan dio studenskih aktivnosti predstavlja sport i sportska natjecanja. Od akademske godine 1982./83.kada je ustrojena Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu ,a i samim time započela obavezna nastava tjelesne i zdravstvene kulture, studenti s velikom motivacijom sudjeluju i postižu izvrsne rezultate na natjecanjima u raznim sportskim aktivnostima, koja se odvijaju u okviru zagrebačkog sveučilišnog prvenstva. U posljednjih nekoliko godina, a naročito nakon osnivanja športske udruge Fakulteta strojarstva i brodogradnje „Omega“ može se zapaziti trend povećanja broja studenata i broj sportskih aktivnosti u kojima se natječu. Kako Fakultet strojarstva i brodogradnje smatramo „muškim“ fakultetom (85% polaznika čine muškarci) ovaj rad će analizirati sportska postignuća studenata na natjecanjima u okviru Sveučilišnog prvenstva grada Zagreba.


METODE RADA

Za potrebe ovog stručnog rada prikupljeni su rezultati studenata FSB-a koji su nastupili na Sveučilišnom prvenstvu grada Zagreba od akademske godina 2006./07. do 2010./11., dakle zadnjih pet akademskih godina, Uređivanjem i sortiranjem rezultata koje su ostvarile ekipe FSB-a omogući će se formiranje tabela iz kojih će biti moguće sagledati sportska postignuća ekipa FSB-a na Sveučilišnom prvenstvu grada Zagreba. Rezultati natjecanja u bilo kojoj natjecateljskoj aktivnosti izraženi su u bodovima sukladno „Pravilniku za organizaciju i provođenje Sveučilišnih športskih prvenstava grada Zagreba“.


REZULTATI I RASPRAVA

Sportska postignuća ekipa FSB-a analizirana je na osnovu dva tabelarna pregleda. U prvoj tabeli analiziramo broj sportskih aktivnosti u kojima su ekipe FSB-a nastupile i broj osvojenih bodova u tim aktivnostima po akademskoj godini. U drugoj tabeli usporedit ćemo broj osvojenih bodova ekipa FSB-a sa ostalim sveučilišnim ekipa koji se natječu na prvenstvima Zagrebačkog Sveučilišta.

Analiza broja sportskih aktivnosti u kojima nastupaju ekipe FSB-a i broj osvojenih bodova po sportskoj aktivnosti u akademskoj godini

Tablica 1. Broj sportskih aktivnosti u kojima nastupaju ekipe FSB-a i broj osvojenih bodova po sportskoj aktivnosti u akademskoj godini

SPORTOVI 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 UKUPNO
Mali nogomet 5 25 20 18 16 84
Rukomet na pijesku 12 9 12 11 11 55
Plivanje 2 12 14 8 13 49
Šah 1 11 13 15 8 48
Košarka 2 5 8 13 17 45
Rukomet 2 7 1 19 15 44
Atletika   5 11 12 9 37
Judo 5 11 2 6 8 32
Tenis 2 5 7 12 3 29
Odbojka na pijesku 2 7 3 4 9 25
Veslanje     10 6 8 24
Vaterpolo 1 4 7 5 6 23
Odbojka   -3 6 2 14 19
Kros 1 3 3 5   12
Streljaštvo         9 9
Badminton       2   2
Hrvanje       2   2
Stolni tenis     1     1
Karate           0
Mačevanje           0
Squash           0
UKUPNO 35 101 118 140 146  

Podatci u ovoj tabeli pokazuju nam da ekipe FSB-a u prosjeku po akademskoj godini nastupaju između 12 i 16 sportskih aktivnosti. Redovito nastupaju u: košarci ,malom nogometu, rukometu, rukometu na pijesku odbojci, odbojci na pijesku, judu, šahu , plivanju, atletici, tenisu i veslanju. Interesantan je izostanak ekipa FSB-a u stolnom tenisu, badmintonu, streljaštvu, karateu, a posebno izostanak iz natjecanja u badmintonu i stolnom tenisu jer se te sportske aktivnosti nalaze u programu nastave TZK-a na FSB-u i odaziv studenata je vrlo velik, ali očito nedostaju natjecateljske ambicije.

Također iz ove tabele vidljivo je da broj ukupno osvojenih bodova po akademskim godinama neprestano raste (od 35 bodova 2006./07. godine do 145 bodova 2010./11. godine). Sportske aktivnosti u kojima nastupaju ekipe FSB-a , prema broju osvojenih bodova možemo podijeliti u tri skupine. Prvu skupinu sačinjavale bi sljedeće sportske aktivnosti: judo, šah, rukomet, košarka, nogomet, rukomet na pijesku, atletika, plivanje, u kojima prosječno osvajaju između 32 i 84 boda. Drugu skupinu sačinjavaju sljedeće sportske aktivnosti: vaterpolo, odbojka na pijesku, tenis, odbojka, veslanje, gdje prosječno osvajaju između 23 i 29 bodova. I treću kategoriju čine sportske aktivnosti u kojima studenti FSB-a ne nastupaju redovito, a to su: badminton, stolni tenis, streljaštvo, hrvanje, karate, squash i u njima prosječno osvajaju između 2 i 9 boda. Broj osvojenih bodova uvjetovan je „Pravilnikom za organizaciju i provođenje Sveučilišnih prvenstava grada Zagreba“ tako da športske aktivnosti u kojima nastupa najveći broj ekipa donose i najveći broj bodova (sportske igre), bez obzira što su ekipe FSB-a u judu i atletici višestruki prvaci Zagrebačkog Sveučilišta u tim disciplinama osvajaju puno manje bodova nego u na navedenim sportskim igrama.

Usporedba osvojenih bodova ekipa FSB-a sa ostalim sveučilišnim ekipama koje se natječu na prvenstvima Zagrebačkog Sveučilišta

Tablica 2. Usporedba osvojenih bodova ekipa FSB-a sa ostalim sveučilišnim ekipama koje se natječu na prvenstvima Zagrebačkog Sveučilišta

Redni broj FAKULTET 2006./07. god. 2007./08. god. 2008./09. god. 2009./10. god. 20010./11. god. UKUPNO
1 FER 145 169 185 219 195 913
2 KF 125 182 173 216 172 868
3 EF 93 166 208 173 174 814
4 PMF 57 91 139 153 157 597
5 FSB 35 101 116 140 146 538
6 VERN 12 62 85 136 171 466
7 TVZ 10 59 92 113 109 383
8 MF 14 74 53 98 138 377
9 PF 34 59 88 92 100 373
10 GF 46 51 90 70 71 328
11 FF 45 63 80 74 57 319
12 ZŠEM 19 36 69 76 68 268
13 GEF 9 24 64 65 61 223
14 AGF 13 29 53 75 51 221
15 FPRZ 18 29 65 49 50 211
16 RGNF 22 26 36 76 40 200
17 HS 21 43 49 47 27 187
18 SF 12 36 38 55 34 175
19 PBF 12 33 45 45 38 173
20 FPZ 20 35 26 33 25 139
21 FKIT 7 18 37 34 40 136
22 ŠUF 2 23 24 39 44 132
23 AF 11 12 13 27 46 109
24 KBF 4 15 26 19 12 76
25 LIB 0 7 24 35 6 72
26 VF 1 10 30 11 13 65
27 GRAF 2 6 8 14 8 38
28 ZV 1 20 5 5 31
29 FBF 0 0 0 10 15 25
30 TTF 0 7 7 0 6 20
31 UF 0 12 0 0 12
32 VŠPR 0 0 0 2 10 12
33 ZŠM 2 1 6 0 9
34 ERF 0 2 0 0 2
35 VPŠ 1 0 0 0 1
36 MFS 0 1 0 0 1
37 AGORA 1 0 0 0 1

Iz navedene tabele koja pokazuje ukupan broj osvojenih bodova na prvenstvima Zagrebačkog Sveučilišta vidljivo je da dominiraju tri fakulteta, EF, FER i KIF, koji prosječno osvajaju najveći broj bodova. Odmah iza te grupe fakulteta nalazi se FSB koji redovito konkurira za poredak između 4. i 6. mjesta, a glavni konkurenti su mu PMF i VERN. Obzirom na broj studenata i materijalne uvjete koje navedeni fakulteti imaju dva do tri puta više studenata i posjeduju svoje dvorane za treninge i pripremu ekipa, FSB postiže jako dobre rezultate u toj konkurenciji, i definitivno pripada u skupinu uspješnijih fakulteta (EF, FER, KIF, PMF, VERN i FSB) koji se natječu na prvenstvu Zagrebačkog Sveučilišta.


ZAKLJUČAK

Analizom podataka o sportskim postignućima ekipa FSB-a koji se natječu na prvenstvu Zagrebačkih Sveučilišta možemo iznijeti nekoliko zaključaka:

  • Ekipe FSB-a redovito nastupaju na prvenstvima Zagrebačkog Sveučilišta i ostvaruju zapažene rezultate (prosječno zauzimaju plasman između 4. i 6. mjesta u konkurenciji 37 ekipa fakulteta i visokoškolskih ustanova koji osvajaju bodove na Prvenstvu sveučilišta ).
  • Broj sportskih aktivnosti i broj osvojenih bodova u sportskim aktivnostima, a i ukupno svake akademske godine se povećava.
  • Ekipe FSB-a najviše bodova osvajaju na sportskim igrama i šahu, dok evidentno postoji mogućnost za napredak u badmintonu, stolnom tenisu i streljaštvu.
  • Iz svega navedenog možemo zaključiti da uz postojeću motivaciju studenata za natjecanja na prvenstvima Zagrebačkog Sveučilišta poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta ekipe FSB-a postizale bi još bolje rezultate.

 

 LITERATURA

  1. Gošnik, J., Komel-Klaić , S,. Lukenda , Ž (2001). Smjernice nastave tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu, U V. Findak (ur.), Zbornik radova 10. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske „Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije“ , Poreč, 24./28. 06. 2001. (str. 236.-238.), Zagreb: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.
  2. Širić, V. , Balžević, S., Tekulja-Petković, D. (2010). Zastupljenost kinezioloških sadržaja u društvenom životu studentske populacije. Zbornik radova međunarodne znanstvene-stručne konferencije „Kineziološki sadržaji i društveni život mladih“, Zagreb, (str. 108-113)
  3. Milanović, D., (2009). Teorija i metodika treninga. Zagreb: Kineziološki fakultet sveučilišta u Zagrebu; Društveno veleučilište
  4. Metikoš, B., Milanović, M., Lukenda, Ž. (2011). Vrednovanje sportskih postignuća visokoškolskih momčadi na Sveučilišnom prvenstvu grada Zagreba, U V. Findak (ur.), Zbornik radova 20. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske „ Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč 21.-25. 06. 2011. (str. 318-324) Zagreb: Hrvatski kineziološki savez
  5. Internet stranica: www.zsss.hr