Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Sistematski pregled

Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, 25.03.2015. 11:54

U tijeku je sistematski pregled studenata prve godine studija, raspored je objavljen na stranicama fakulteta.

Molimo studente da se odazovu sistematskom pregledu radi otvaranja zdravstvenog kartona te daljnjeg praćenja i uvida u zdravstveno stanje studenata.

Dr. Marija Posavec, spec.školske med.

Kristina Klanfar, bacc.med.techn.