Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Početak nastave

Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, 03.10.2016. 11:40

Zbog radova u SD Martinovka nastava TZK počinje od utorka 11.10.2016. prema rasporedu koji će biti objavljen na stranici KTZK i na oglasnim pločama KTZK.