Login
atlantis_login
sitebuilder_login

VAŽNO!

Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, 06.10.2016. 10:47

OBAVIJEST ZA SVE STUDENTE koji su u akademskoj godini 2016./2017.upisali TZK (redovni ili izborni).


Uvodi se novi način evidencije dolazaka na nastavu.
Svaki student dobiva svoj QR kod koji je generiran na temelju njegovog JMBAG-a. Student je dužan sam generirati QR kod na web stranici dostupnoj putem linka: , koji će biti objavljen na službenoj stranici KTZK, Facebook stranici KTZK i u svim (poznatim) grupama studenata FSB-a na Facebooku. QR KOD ĆE BITI VALJAN SAMO AKO JE GENERIRAN NA DANOME LINKU.
Student je DUŽAN imati QR kod kada dolazi na nastavu TZK-a. Prilikom dolaska na nastavu njegov QR kod će biti skeniran i studentov dolazak će automatski biti vidljiv na web stranici pod njegovim JMBAG-om.


Svi studenti koji nastavu odrađuju na Medvednici (odlaskom na Sljeme) dužni su isprintati i nositi sa sobom jedan QR kod koji po dolasku predaju profesoru zaduženom za nastavu.


Isto tako svi studenti koji odluče pohađati IZBORNU nastavu TZK-a moraju ispuniti svoje obveze (6 pluseva), a kontrola ispunjavanja istih bit će na isti način, QR kodom koji svaki student mora generirati pomoću svog JMBAG-a.

U slučaju nejasnoća možete se javiti u inbox facebook stranice KTZK, na mail fsb.ktzk@gmail.com ili doći na konzultacije.

Link: http://fsb-ktzk.com