Login
atlantis_login
sitebuilder_login

PJEŠAČKE TURE NA MEDVEDNICU

Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, 19.10.2017. 17:18

Pješačke ture za zimski semestar 2017./2018. održati će se po sljedećem rasporedu:

1. tura - 21.10.2017.
2. tura - 28.10. 2017.
3. tura - 11.11.2017.
4. tura - 18.11.2017.
5. tura - 25.11.2017.

Šesta pješačka tura će se održati u sljedećem terminu samo ako to budu dopuštale vremenske prilike!

6. tura - 2.12.2017.

Polazak je u 9.00h ispred tunela (potrebno je doći barem 15 min prije).
Ne moramo posebno pisati da su QR kodovi obavezni, bilo u printanom ili digitalnom obliku.
MOLIMO SVE STUDENTE DA PRATE VREMENSKU PROGNOZU I OBUKU SE U SKLADU S NJOM!!!