Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Suradnja s AMCA -om Toronto

Mladen Franz, 04.03.2015. 13:39

Rektor Sveučilšta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras uputio je svim sastavnicama Sveučilišta dopis u kojem predlaže suradnju s AMCA - om Toronto. Detalji u prilogu.

Privitci