Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Sabor Saveza AMAC/AMCA

Irena Žmak, 17.06.2015. 14:56

Sabor Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu održat će se u petak, 3. srpnja 2015. Program Sabora u nastavku.

Na programu je:

- Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, predsjednica Saveza: Izvješće o radu Predsjedništva Saveza od posljednjeg Sabora 2013.

- Iz rada alumni udruga:
   · Stomatološki fakultet (AMA SFZG)
   · AMCA Toronto

- Predstavljanje novoosnovanih alumni udruga ili društava i njihovo primanje u Savez

- Donošenje Statuta Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu.

Predstavnici AMAC FSB-a na Saboru s pravom glasa za izbor novog predsjedništva bit će:

Prof. dr. sc. Damir Markučič, podpredsjednik
Doc. dr. sc. Irena Žmak, član
Mateja Šnajdar Musa, mag. ing. mech., tajnica