Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Poziv na skupštinu

Irena Žmak, 05.10.2016. 10:49

Skupština Udruge održat će se u srijedu, 12. listopada 2016. u Velikoj vijećnici FSB-a, I. Lučića 5 s početkom u 18 h. Pozivamo sve članove Udruge, kao i sve ostale koji još to nisu da prisustvuju skupštini na kojoj će se između ostalog glasovati o novom Statutu udruge u skladu s novim Zakonom o udrugama, potrebnim za preregistraciju udruge. Radna verzija novog statuta je u privitku.

Privitci