Login
atlantis_login
sitebuilder_login

IZBORNA SKUPŠTINA ALUMNI UNIZG

Mladen Franz, 19.07.2017. 10:26

IZBORNA SKUPŠTINA SAVEZA DRUŠTAVA BIVŠIH STUDENATA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

U petak 30. lipnja 2017. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održana je izborna skupština  Saveza ALUMNI UNIZG. Dosadašnja predsjednica Saveza prof. emerita Jasna Helena Mencer izvjestila je o radu Saveza u protekle četiri godine. Podijeljene su i medalje Žarko Dolinar i posebna priznaja  zaslužnim članovima Saveza. Na skupštini su  glasovanjem ovlaštenih delegata članica Saveza su provedeni izbori predsjadnika Saveza, članova Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti. Za predsjednika Saveza izabran je Prof. dr. sc. Mario Šafran sa Fakulteta prometnih znanosti. Prof. emeritus Mladen Franz predsjednik udruge AMAC FSB izabran je ponovo za člana Predsjedništva Saveza. Sljedeci dan u subotu 1. srpnja 2017. organiziran je izlet u Istru gdje su članovi Saveza posjetili Motovun; Draguć, Beram i Vrsar