Login
atlantis_login
sitebuilder_login

CV

Zdravko Schauperl, 17.09.2015. 11:46

Zdravko Schauperl je rođen 23. studenog 1964. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1989. godine. Nakon završetka studija radio je u tvrtki «Montmontaža» Zagreb, a od 1991. godine radi na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u Zavodu za materijale. Magistrirao je 1996. godine, a doktorirao 2000. godine. U nastavno zvanje docenta izabran je 2004. godine, a u zvanje izvanrednog profesora 2009., a reizabran 2014. godine. U znanstveno zvanje znanstveni savjetnik izabran je 2011. godine.

Aktivno je sudjelovao kao istraživač i voditelj na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Od 1998. do 2000. godine vodio je poticajni projekt za mlade znanstvenike "Karakterizacija triboloških svojstava metalografijom". Unutar programa RAZUM vodio je istraživački projekt «Bioplinsko postrojenje». U sklopu europske akcije COST 532 Triboscience and Tribotechnology bio je voditelj hrvatskog projekta «Control of friction and wear by use of appropriate materials, coatings and lubricants». Vodio je  znanstveno-istraživački projekt „Istraživanje pouzdanosti materijala u energetskim postrojenjima“ financiran od MZOSa, te dva istraživačka projekta vezana uz suradnju s tvrtkama INA, PROPLIN te MINGORP. Trenutno je regionalni koordinator za CEEPUS mrežu Network CIII-BG-0703-01-1213: Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology, te voditelj projekta „TiMg legura za dentalne implantate“ unutar BICRO programa Proof of Concept.

Nositelj je nekoliko obaveznih i izbornih kolegija u preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Završio je nekoliko stručnih usavršavanja te je nagrađen s Arnold H.Graves postdoktorskom stipendijom, Dublin Institute of Technology, Irska gdje je proveo godinu dana. Od 1997. godine voditelj je Laboratorija za materijalografiju u Zavodu za materijale. Od 2008. godine voditelj je smjera Inženjerstvo materijala. Od 2010. Do 2014. godine je bio hrvatski delegat u programu COST za domenu Materials, Physics, Nanosciences. Aktivno surađuje s industrijom te je sudjelovao u izradi preko 50 analiza i ekspertiza vezanih uz rješavanje problema u gospodarstvu. Član je stručnih društava HDMT, HDTZ, HMD, CENI, te je bio predsjednik i član organizacijskih i programskih odbora domaćih i međunarodnih skupova (MATRIB, BULTRIB, Mechanical Technologies and Structural Materials). Recenzirao je niz radova u znanstvenim časopisima (TRANSACTIONS of FAMENA, Technical Gazette, Strojarstvo, Engineering Review) i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova, a 2013. godine je bio recenzent za International academic awards programme, Undergraduate award, Engineering & Mechanical Sciences, Irska. Medaljom FSBa za zasluge na unapređenju rada, razvoja i promociji FSBa nagrađen je 2007. godine. Govori engleski a služi se i njemačkim jezikom. Nositelj je spomenice Domovinskog rata od 1991. godine.