Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Rektorova nagrada za akademsku godinu 2016./2017.

Marijana Majić Renjo, 06.07.2017. 09:42

U prilogu se nalazi rad Sonokemijska sinteza nanostrukturiranog TiO2 na bio-predlošku membrane ljuske jaja kojim je studentica Jelena Petruša dobila Rektorovu nagradu. 

Čestitamo! :)

Privitci

  • Zaštićena datoteka - potrebno se prijaviti za preuzimanje
  • Zaštićena datoteka - potrebno se prijaviti za preuzimanje