Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Izbor mentora završnog ili diplomskog rada

Irena Žmak, 23.03.2018. 14:36

Za izbor mentora završnog ili diplomskog rada na smjeru Inženjerstvo materijala pristupnici se moraju javiti prof. dr. sc. Danku Ćoriću, soba D-211 (sjeverna zgrada, blok D, 1. kat).