Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Materijali u brodogradnji - rezultati ispita 29.6.2020.

Sara Pužar, 29.06.2020. 15:31

Tomislav Beti - 2

Jan Chudy - 1

Iva Milić - 2

Mato Perić - 2

Matej Tokić - 2 (provjeriti jel je ispit prijavljen)

 

Ocjene su konačne i neće biti usmenog dijela ispita.