Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Mehanička otpornost i ponašanje materijala (izb.) - Predavanja

Danko Ćorić, 02.03.2021. 13:57

Predavanja iz izbornog kolegija Mehanička otpornost i ponašanje materijala počet će u utorak 09. ožujka u 12.00 sati. Predavanja se održavaju online preko MS Teams platforme s pristupom preko poveznice: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a144df99acae74a278d05c01671503845%40thread.tacv2/conversations?groupId=78ef1930-069b-430d-b88e-ecad84fb8981&tenantId=f9b09a16-a3f2-4142-b031-49b1ffffe525

Sve obavijesti vezane uz kolegij biti će objavljene na e-učenju (https://e-ucenje.fsb.hr/course/view.php?id=223).