Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Polimeri izborni - podloge

Tatjana Haramina, 10.03.2020. 16:41

U prilogu su prve podloge za predavanja. Studenti koji ne mogu dolaziti na predavanja u terminu od 14 sati, mogu doći na predavanje 11.3. u 11.15 sati u sobu 1016, južna zgrada, 10. kat. Upozoravaju se studenti da su vježbe obavezne, a održavaju se utorkom od 8.30 do 10 i petkom od 10.15 do 11.45.