Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Polimerni materijali za učenje u novim uvjetima

Tatjana Haramina, 17.03.2020. 20:00

U prilogu su 3 prezentacije. Uz prezentaciju dostupna su pitanja i upute za lakše učenje. Sva pitanja nastavniku mogu se postaviti preko WhatsApp grupe Polimerni materijali.