Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Online usmeni Materijali 1

Dijana Fijačko, 01.07.2020. 09:16

Usmeni ispit kod studenata koji su položili na roku 29.6.2020 će se održati online, ostale obavijesti će biti objavljene na e-učenju kolegija Materijali 1, a termini usmenih će biti objavljeni na studomatu.