Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Mehanička svojstva materijala - online ispit 07.07.2020.

Danko Ćorić, 06.07.2020. 13:35

Poštovane kolegice i kolege, 
 
Pismeni dio ispita iz kolegija Mehanička svojstva materijala nalazi se na web stranici dotičnog e-kolegija na portalu za e-učenje FSB-a (https://e-ucenje.fsb.hr).
Potrebno je logirati se na portal, pronaći stranicu kolegija Mehanička svojstva materijala te u 11.00 h kliknuti na poveznicu ISPIT Mehanička svojstva materijala 07.07.2020.