Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Održana prezentacija

Ivica Ančić, 20.09.2015. 21:21

U srijedu 16. rujna 2015. godine održana je prezentacija područja istraživanja i ciljeva projekta u sklopu Okruglog stola. Prezentacija te rasprava poslije prezentacije u potpunosti su ispunile očekivanja predviđena unutar projekta.