Login
atlantis_login
sitebuilder_login

BPS vježbe

Ivica Ančić, 29.03.2016. 16:31

Više neće biti vježbi iz kolegija Brodski pomoćni strojevi, već će sve zadatke biti potrebno izvršavati putem Moodla prema uputama koje ste do sada dobili na vježbama i onima koje ćete dobiti na Moodlu. Stoga nije potrebno dolaziti srijedom na vježbu.

Ako će biti potrebe, termin vježbe će biti iskorišten za održavanje predavanja iz  BPS-a ili nastave iz kolegija Brodska motorna postrojenja o čemu ćete biti na vrijeme obaviješteni.