Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Nastava ljetni semestar 2017./2018.

Ivica Ančić, 07.03.2018. 09:40

Dragi studenti, nastava u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018. će se odvijati prema sljedećem rasporedu:

Obvezni kolegiji

BPPP - predavanja srijedom u 10h u B5, a vježbe u dvije grupe (prema trenutnom stanju) četvrtkom u 8.30h u B5 i u 14h u 1014/X. kat. Vježbe će biti dijelom održavane putem e-učenja te je potrebno ODMAH prijaviti se na e-kolegij (link) korištenjem vlastitog AAI@EDU.hr identiteta i lozinke dobivene na uvodnom predavanju.

BPS - predavanja ponedjeljkom u 10h u B5, a vježbe srijedom u 11h u B1, vježbe se održavaju putem e-učenja te je potrebno prijaviti se na e-kolegij (link) korištenjem vlastitog AAI@EDU.hr identiteta i lozinke dobivene na uvodnom predavanju

BMP - potrebno je javiti se što prije nositelju kolegija doc. dr. sc. Vladimiru

Izborni kolegiji

Za sve izborne kolegije potrebno je javiti se e-mailom na nikola.vladimir@fsb.hr ili ivica.ancic@fsb.hr kako bismo dogovorili termine održavanja predavanja i vježbi.