Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Porivni sustavi malih brodova - ocjene iz kolokvija 6. 2018.

Ivica Ančić, 08.06.2018. 07:36

Dragi studenti,

ocjene iz kolokvija su sljedeće:

 

Ante Bubalo dobar (3)
Stjepan Družinec odličan (5)
Vinko Fabris dobar (3)
Karlo Kerto Grbić odličan (5)
Ljerka Juroš vrlo dobar (4)
Martina Kesner vrlo dobar (4)
Bartol Marinović vrlo dobar (4)
Luka Polenus vrlo dobar (4)
Marko Popović dobar (3)
Matej-Ivan Prezelj           dobar (3)
Nikolina Sirovec odličan (5)
Mislav Vukić odličan (5)

 

Svi studenti, koji su položili kolokvij, su oslobođeni polaganja ispita i trebaju na prvom roku (20. lipnja) prijaviti ispit te će im biti upisna ocjena s kolokvija. Ako bi netko htio popraviti ocjenu iz kolokvija, moći će pristupiti usmenom dijelu ispita.