Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij POSTUPCI ZAVARIVANJA- nastavni materijali- tema MAG

Maja Horvatić, 16.03.2020. 11:44

U privitku se nalaze materijali za sljedeća dva predavanja kolegija Postupci zavarivanja.

Konzultacije sa predmetnim nastavnikom moguće su putem e-maila: ivica.garasic@fsb.hr

Predmetni nastavnik: izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić

Privitci