Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE B- brodari- nastavni materijali

Maja Horvatić, 16.03.2020. 11:46

U privitku se nalaze materijali za 2. predavanje kolegija Osnove tehnologije B- dio Zavarivanje.

Konzultacije sa predmetnim nastavnikom moguće su putem e-maila: ivica.garasic@fsb.hr

Predmetni nastavnik: izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić

Privitci