Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE B- brodari- nastavni materijali za dio Zavarivanje- kompletne podloge

Maja Horvatić, 18.03.2020. 10:11

U privitku se nalaze kompletne podloge za dio "Zavarivanje".

Konzultacije sa predmetnim nastavnikom moguće su putem e-maila: ivica.garasic@fsb.hr

Predmetni nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić

Privitci