Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij POSTUPCI ZAVARIVANJA- nastavni materijali- tema TIG

Maja Horvatić, 18.03.2020. 10:40

U privitku se nalaze materijali za predavanje kolegija Postupci zavarivanja- Tema TIG.

Materijali za 2. i 3. predavanje (Tema MAG) objavljeni su ranije.

Konzultacije sa predmetnim nastavnikom moguće su putem e-maila: ivica.garasic@fsb.hr

Predmetni nastavnik: izv.prof.dr.sc. Ivica Garašić

Privitci