Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE II- zrakoplovstvo- nastavni materijali za dio SPAJANJE MATERIJALA- 1. i 2. predavanje- I. DIO

Maja Horvatić, 18.03.2020. 10:58

U privitku se nalaze nastavni materijali za 1. i 2. predavanje dijela Spajanje materijala predviđena u terminima 25.03. i 01.04.

Predavanje 1 - Uvod u tehniku + Plinsko zavarivanje + REL
Predavanje 2 - MIG-MAG + TIG + Elektrootporno
 

Konzultacije su moguće putem e-maila: maja.jurica@fsb.hr ili zoran.kozuh@fsb.hr

Predmetni nastavnik: Prof.dr.sc. Zoran Kožuh

 

Privitci