Login
atlantis_login
sitebuilder_login

Kolegij OSNOVE TEHNOLOGIJE II- zrakoplovstvo- nastavni materijali za dio SPAJANJE MATERIJALA- 1. i 2. predavanje- II. DIO

Maja Horvatić, 23.03.2020. 13:27

U privitku se nalazi 2. dio nastavnih materijala za 1. i 2. predavanje dijela Spajanje materijala predviđena u terminima 25.03. i 01.04.

Konzultacije su moguće putem e-maila: maja.jurica@fsb.hr ili zoran.kozuh@fsb.hr

Predmetni nastavnik: Prof.dr.sc. Zoran Kožuh

Privitci